• Kunstmatige eilanden
  • Kaspische Zee
  • Kazachstan
  • Witteveen+Bos

Onder de bodem van het noordelijke deel van de Kaspische Zee, op een diepte van 4.500 meter, liggen grote oliereserves. De overheid van Kazachstan, samen met een consortium van internationale oliemaatschappijen, wil deze olie winnen. Het consortium heeft in 1998 aan Witteveen+Bos opdracht gegeven om eilanden te ontwerpen voor het plaatsen van oliewin- en procesinstallaties.
De waterdiepte in het projectgebied varieert tussen 4 en 7 meter. Deze waterdiepte varieert over de jaren door fluctuaties in de waterstand. In de periode 1979-1995 is de waterstand geleidelijk ca. 2,20 meter gestegen, maar sinds 1996 daalt de waterstand weer met gemiddeld 6 centimeter per jaar. Door diverse instituten zijn modellen opgezet om de toekomstige ontwikkeling van de waterstand te voorspellen. Deze modellen laten geen eenduidig beeld zien. Omdat de eilanden worden gebouwd voor een levensduur van 50 jaar is een goede inschatting van de waterdiepte essentieel voor het ontwerp en de bereikbaarheid van de eilanden. Hiervoor zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd, en is gekozen voor adaptieve ontwerpen.
Gedurende de winterperiode is het wateroppervlak bevroren; door breuken in het ijsoppervlak ontstaan ijsplaten die door wind in beweging komen. Deze bewegende ijsplaten veroorzaken enorme belastingen op constructies die zij op hun pad tegenkomen.

kunstmatigeEilanden1

Voor de bouw van de eilanden is gekozen voor een kern van zand, omsloten door een verankerde damwand. Deze constructie is bestand tegen de belasting door de bewegende ijsplaten. Dammen worden gebouwd rondom de eilanden om de aanwezige installaties te beschermen tegen kruiend ijs en tegelijkertijd beschut water te creëren voor schepen.
Het grootste eiland, Complex D genaamd, bestaat uit een aantal eilanden binnen een ring van dammen.
Het gehele complex beslaat een oppervlak van 1 bij 2 kilometer. De dammen zijn opgebouwd met lokaal gewonnen breuksteen en voorzien van een aantal zogenaamde stalen strong points. Deze strong points moeten voorkomen dat bij extreme belasting door kruiend ijs de dammen in hun geheel bezwijken. De eilanden binnen de ring hebben hun eigen functionaliteit: oliewinning, processing en huisvesting. De olie wordt via 92 kilometer lange pijpleidingen naar de vaste wal verpompt.
De olieproductie op Complex D is in Oktober 2016 gestart met een productie van 90.000 barrels per dag. De productie zal stapsgewijs worden opgevoerd naar 370.000 barrels per dag, aan het eind van 2017.
Naast Complex D zijn zeven kleinere productie-eilanden ontworpen. Deze eilanden met een oppervlak van ca. 200 bij 200 meter dienen als fundering van oliewininstallaties en zijn door in de zeebodem gelegde leidingen verbonden met de procesinstallaties op Complex D. Dammen zijn ontworpen aan een of twee zijden van het eiland om afgemeerde schepen te beschermen tegen kruiend ijs en golfslag.

kunstmatigeEilanden2
Kunstmatige eilanden, Kaspische Zee (Kazachstan)
Ontwerp Witteveen+Bos
www.witteveenbos.com
Projectteam Rijjan Bos, Arny Lengkeek, Coen Kuiper, Stephan van der Biezen en Gregory Subbotin
Medewerkers Aliya Sarayeva, Christiaan Loeber, Edward Bruin, Henk Voortman en Daniël Dusseljee
Opdrachtgever North Caspian Operating Company (ENI, Italië - Shell, Nederland - ExxonMobil, USA - Total, USA - CNPC, China - Inpex, Japan en KMG, Kazachstan)
Adviseurs NIPIneftegas, Kazakhstan, KCR, Canada
Bouw Enka, Turkije en Boskalis, Nederland
Bouwkosten niet vrijgegeven
Ontwerpperiode 1998 - heden
Bouwperiode 1999 - heden